Перейти до головного змісту
Автоматизована бібліотечна система ВІТВ НТУ "ХПІ"
Перейти до головного змісту

Електрообладнання автомобілів і тракторів

Dublin Core

Назва

Електрообладнання автомобілів і тракторів

Опис

Розглянуто принцип дії, будову, роботу та експлуатацію систем і
окремих виробів електрообладнання автомобілів і тракторів, що екс-
плуатуються в Україні. Особливу увагу приділено електронним ре-
гуляторам напруги, електронним системам запалювання робочої су-
міші, електронним системам впорскування пального, електронним
антиблокувальним системам гальм (АВ8) електронним системам ке-
рування диференціалом коліс (ЕБ8), системам з автоматичною короб-
кою передач, імобілайзерам, кондиціонерам. Наведено рекомендації
щодо експлуатації, виявлення та усунення можливих несправностей
системи електрообладнання автомобілів і тракторів.
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеці-
альностями «Колісні та гусеничні транспортні засоби», «Автомобілі і
автомобільне господарство» та ін.

Автор

В.А. Сажко

Дата

2009

Документи

Elektroobladnannya avtomobiliv i traktoriv.pdf

Цитування

В.А. Сажко, “Електрообладнання автомобілів і тракторів,” Автоматизована бібліотечна система ВІТВ НТУ "ХПІ", доступний 17 жовтня 2019 р., http://library.vitv.kh.ua/items/show/200.

Вихідні формати